ماجرای دوپینگ محسن فروزان

دوپینگ محسن فروزان در بازی با پرسپولیس + تصویر

تیم فوتبال پرسپولیس تهران امروز با تیم سیاه جامگان مشهد بازی داشت که یکی از حواشی آن دوپینگ فروزان بود.

1