ماجرا قتل دختر خوی در دانشگاه

ماجرا و علت قتل دختر توسط پدرش در دانشگاه خوی + عکس

ظهر دیروز مردی در حالی که اسلحه به دست شد وارد دانشکده پرستاری خوی شد و با دو گلوله دختر جوان خودش را به قتل رساند! ماجرا و علت قتل دختر توسط پدرش در دانشگاه خوی را در ادامه مطلب بخوانید

1