ماجرا قتل معلم سردشتی

قتل معلم بازنشسته شهرستان سردشت در ملا عام

دو موتورسوار در حالیکه به سلاح گرم مجهز بودند به مرد سالخورده ای که یک معلم بازنشسته بود نزدیک شده و با شلیک چندین گلوله وی را در ملا عام از پای در آوردند.

1