مبلغ عیدی کارمندان در سال 96

میزان افزایش حقوق کارمندان در سال ۹۶

میزان افزایش حقوق کارمندان در سال 96 مشخص شد بر همین اساس در دولت در لایحه بودجه سال 96 میزان افزایش 10 درصدی برای حقوق کارمندان پیش‌بینی کرده است. همچنین دولت مبلغ عیدی کارمندان در سال 96 برابر با 847 هزار تومان تعیین شده است...

1