مدرک تیم مذاکره کننده

مقایسه مدارک دانشگاهی تیم مذاکره کننده فعلی با تیم قبلی

کمال الدین پیرموذن، با انتشار تصویری مبنی بر مقایسه مدارک دانشگاهی تیم مذاکر کننده فعلی و تیم مذاکره کننده قبلی در صفحه اینستاگرامش با لحنی تند از تیم مذاکره کننده و دولت قبل انتقاد کرد.

1