مرده‌شور اتوماتیک

مرده‌شور اتوماتیک اموات! + عکس دستگاه مرده‌شور اتوماتیک

مرده‌شور اتوماتیک اموات! بتازگی موضوع وارد کردن مرده‌شورهای اتوماتیک از چین با وجود مخالفت مراجع تقلید بحث روز شبکه‌های اجتماعی شده است.

1