مرد خوش تیپ

چند راه ساده برای خوش تیپ شدن آقایان

در کنار همه عوامل اصلی مانند کت، شلوار، پیراهن و کفش که برای یک تیپ مردانه ضروری است. چگونه یک مرد خوشتیپ و جذاب شویم روش های خوش تیپ شدن اقایان مرد خوش تیپ ایرانی

1