معامله ایران و القاعده

ادعای معامله ایران و القاعده + جزئیات

ادعای معامله ایران و القاعده : برخی از رسانه‌های غربی و از جمله اسکای نیوز و نیویورک تایمز مدعی مبادله زندانیان بین ایران و القاعده شده‌اند.

1