مقدار افزایش حقوق کارکنان در سال 95

میزان افزایش حقوق و عیدی کارمندان در سال ۹۵ + جزئیات

پیشنهاد افزایش ۱۰ درصدی حقوق و عیدی ۷۵۰ هزار تومانی کارمندان دولت در بخشنامه بودجه سال ۱۳۹۵ توسط حسن روحانی رئیس جمهور تقدیم مجلس شد.

1