ملاقات وزیر بهداشت از شجریان

عیادت آقای هاشمی وزیر بهداشت از شجریان / عکس

در پی بیماری و بستری شدن محمدرضا شجریان خواننده سنتی کشور ، افراد بسیاری از جمله هنرمندان و مسئولین به عیادت وی رفتند. امروز صبح آقای هاشمی وزیر بهداشت بر بالین شجریان حاضر و جویای احوال وی شد.

1