مناظره ظریف و جلیلی

مناظره جالب ظریف و جلیلی بر سر لغو تحریم ها

در روزهای اخیر، افراد مختلفی در این کمیسیون به ارائه نظرات خودشان پیرامون برجام پرداخته اند. در این میان، آقای جلیلی سه روز پیش و آقای ظریف نیز یکشنبه به این کمیسیون دعوت شد. فارو خلاصه ای از اظهارات آقای جلیلی و ظریف را در این کمیسیون به صورت مناظره ای در مورد موضوع تحریم ها گردآوری کرده است.

1