موجود افسانه ای سواحل چالوس

ماجرای پیدا شدن موجودی عجیب و باستانی در سواحل چالوس + عکس

از ساری، این تصوير که در فضای مجازی دست به دست میچرخد لاشه موجودی عجيب را در ساحل چالوس نشان میدهد که افرادی نیز در اطراف آن به چشم میخورند.

1