موز سیاه

خاصیت ضد سرطانی موز سیاه + فواید خوردن موز

از این پس موزهای سیاه رسیده و نرم و پر لکه و تیره را دور نریزید زیرا موزهای له شده و سیاه دارای ماده معجزه آسای TNF است که قدرت مبارزه با سلول های سرطانی و از بین بردن آنها را دارد و هر چقدر موز رسیده تر و سیاه تر باشد بیشتر حاوی این ماده است.

1