مینا ساداتی بازیگر نقش لیلا

مینا ساداتی: نقش لیلا تجربه جدیدی به دنیای حرفه‌ای من اضافه کرد

مینا ساداتی : پستی و بلندی و حس‌های نقش لیلا را دوست داشتم و تجربه جدیدی را به دنیای حرفه‌ای من اضافه کرد.

1