نامه

نامه عاشقانه یک زن ۳۷ ساله برای یک پسر ۱۳ ساله

زن 37 ساله اهل اوکلاهما متهم است که به تعهد خود بعد از آزادی موقت عمل نکرده و برای پسر بچه 13 ساله لای کاغذ ساندویچ پیام عشقی ارسال کرده است.

1