ناپدید شدن هواپیمای مسافربری اندونزی

هواپیمای اندونزی با ۵۴ سرنشین ناپدید شد

یک هواپیمای مسافربری اندونزی با 54 سرنشین، ارتباط خود را با مرکز در استان "پاپوا" این کشور از دست داد و ناپدید شد.خبرها از شروع عملیات جستجو برای یافتن این هواپیمای مسافربری حکایت دارد.

1