ندای لبیک یا حسین در مکه

کلیپ ندای “لبیک یا حسین” حجاج در مکه

حجاج در مکه به جای لبیک اللهم لبیک ندای لبیک یا حسین سر دادند. برای تماشا فیلم به ادامه مطلب مراجعه کنید.

1