نزدیکی بعد از زایمان

رابطه زناشویی بعد از سزارین + توصیه ها مهم نزديكی بعد از زایمان

رابطه زناشویی بعد از سزارین و زایمان دارای یک سری نکات مهم می باشد که زن و شوهر بهتر از این این نکات مطلع باشند و قبل از اقدام به نزدیکی بعد از زایمان کنند این موارد رو مطالعه کنند. توصیه های مهم برای بهبود روابط زناشویی پس از زایمان ...

1