نعمت زاده

ماجرای عضویت نعمت زاده در هیات مدیره ۱۹ شرکت

وزیر صنعت معدن و تجارت تأکید کرد که پس از تصدی پست وزارت از هیأت مدیره 19 شرکت که در آنها عضویت داشت استعفا داده است.

علت استعفای نعمت زاده وزیر صنعت و معدن

در پی خبر استعفای وزیر صنعت، روابط عمومی این وزارتخانه اعلام کرد: نعمت زاده با ریا،دروغ،تنبلی و شایعه خداحافظی کرده است نه با دولت و خدمت گزاری.

نعمت زاده وزیر صنعت از خریداران عذر خواهی می کنم

حسین فریدون دستیار ارشد رییس جمهور گفت : دکتر روحانی در خصوص اظهارات اخیر وزیر صنعت ، معدن و تجارت درباره تحریم کنندگان خرید خودروهای صفر کیلومتر داخلی به وی تذکر داده است.

1