نفیسه روشن مجله پرشین

عکس نفیسه روشن روی جلد مجله پرشين persian در لندن

نفیسه روشن بازیگر خوب تلویزیون و سینما عکس از خود روی جلد مجله پرشين persian در لندن منتشر کرد که گویا با این مجله مصاحبه داشته است عکس وی را می توانید در زیر مشاهده کنید.

1