نکات مهم تغذیه ای در روش های نگهداری آبلیمو

روش های صحیح و درست نگهداری آبلیمو

آبلیموی خانگی یا صنعتی مسئله این است! کدام یک بهتراست و البته طبیعی تر؟ آیا آبلیموهای صنعتی با کاه تهیه می شوند؟چطور از آبلیمو نگهداری کنیم تا کپک و زنگ نزد ؟ نگهداری آبلیمو چگونه است در ادامه به این پرسش های جواب خواهیم داد.

1