هشدار نیویورک تایمز

نیویورک تایمز: فضای تیره ضد مسلمانان در فرانسه

روزنامه نیویورک تایمز نوشت: پس از حملات اخیر در فرانسه، فضای تیره ای بر ضد مسلمانان در این کشور حاکم شده است.

1