همکاری کیم کارداشیان و گلزار در تبلیغات هایپ

محمدرضا گلزار در تبلیغات نوشابه انرژی زای هایپ + عکس

محمدرضا گلزار در صفحه ی اینستاگرامش نوشته : من خیلی خوشحال هستم که از بین چندین کاندیدا از کشورهای مختلف خاورمیانه و ترکیه برای بر عهده گرفتن تبلیغات هایپ انرژی انتخاب شده ام .

1