هنرمند بوکانی

ماشین های چوبی هنرمند بوکانی روستای دارگردله + عکس

یک هنرمند جوان بوکانی به نام ایوب حسینی ساکن روستای دارگردله طرغه با دقت و حوصله زیاد ماشین های چوبی زیبایی در ابعاد کوچک با امکانات برقی و حرکتی می سازد

1