هواپيما

هواپیمای اندونزی با ۵۴ سرنشین ناپدید شد

یک هواپیمای مسافربری اندونزی با 54 سرنشین، ارتباط خود را با مرکز در استان "پاپوا" این کشور از دست داد و ناپدید شد.خبرها از شروع عملیات جستجو برای یافتن این هواپیمای مسافربری حکایت دارد.

1