وام ازدواج 10 میلیونی

شرایط دریافت وام ازدواج ۱۰ میلیونی خرید کالا

شرایط دریافت وام ازدواج 10 میلیونی خرید کالا: ثبت نام متقاضيان دريافت تسهيلات کالايي در سامانه قرض‌الحسنه ازدواج با توجه به فرآيند اجرائي ، امکانپذیر است.

1