واکس زدن کفش

واکس زدن کفش مردم توسط یه دختر دانشجو!+ عکس

تصویری ناراحت کننده از یک دانشجوی دختر با غیرت که برای کسب درآمد و برآورد هزینه های دانشگاه اقدام به واکس زدن میکند.

1