ورشکستگی

خودروسازان ایرانی در مرز ورشکستگی

گسترش دامنه تحریم ها، مشکلات داخلی بر سر قیمت گذاری خودرو حالا کم کم زمزمه های ورشگستگی این صنعت را به گوش می رساند.

1