پرندگان زیبا

لحظه ای دیدنی از شکار مرغ ماهی خوار

یک عکاس خوش ذوق و صبور برای گرفتن این عکس ها 6 سال صبر کرد در نهایت موفق شد که از لحظه شکار مرغ ماهی خوار عکس های دیدنی ثبت کند.

1