پلیس: سایت های همسریابی غیر مجاز هستند

بسته شدن ۷۰۰ سایت همسریابی غیرمجاز

هیچ سایت همسریابی مجازی وجود ندارد به جز یک سایت همسرگزینی که مبتنی بر آموزه‌های دینی و وابسته به موسسه تبیان فعالیت می‌کند.

1