پناهنده شدن محسن حاجی پور

احتمال پناهندگی محسن حاجی پور کشتی فرنگی در امریکا

محسن حاجی پور ، ملی پوش وزن 59 کیلوگرم کشتی فرنگی از لاس وگاس به تهران برنگشت و هرچند مسئولان فدراسیون می گویند او با آزادکاران می آید ، تعدادی از سایت های خبری از احتمال پناهندگی او نوشته اند.

1