پیکر هادی نوروزی در پزشکی قانونی

نتیجه پزشکی قانونی علت مرگ هادی نوروزی

جسد هادی نوروزی از بیمارستان آتیه به پزشکی قانونی منتقل شد. هادی نوروزی کاپیتان تیم فوتبال پرسپولیس صبح امروز به دلیل سکته قلبی درگذشت.

1