چرا خودروسازان ایرانی در مرز ورشکستگی قرار دارند

خودروسازان ایرانی در مرز ورشکستگی

گسترش دامنه تحریم ها، مشکلات داخلی بر سر قیمت گذاری خودرو حالا کم کم زمزمه های ورشگستگی این صنعت را به گوش می رساند.

1