ژیلا صادقی‌ نیارکی

شایعه ازدواج ژیلا صادقی با کاوه سماک باشی واقعیت دارد؟

شایعه شده است که ژیلا صادقی مجری زن ایرانی با بازیگر ایرانی کاوه سماک باشی ازدواج کرده است که ژیلا صادقی در مورد این شایعه گفته است که خنده دارترین شایعه ای است که تا بحال شنیده است.

1