کاریکاتور انفولانزا

کاریکاتور وزیر بهداشت با موضوع انفولانزا

در حاشیه های شیوع انفولانزا که تا کنون باعث کشته شدن 37 نفر گردیده است کاریکاتوری با موضع انفولانزا از نگاه خبرنگار به شکل زیر به تصویر کشیده شده است.

1