کانال سکس ایرانی تلگرام

کانال های مستهجن و غیر اخلاقی تلگرام مسدود شد + عکس

کانال های مستهجن و غیر اخلاقی تلگرام مسدود شد: پس از مدت ها تلگرام دست به کار شد و کانالهای مستجن را از دسترس خارج کرد.

1