کرار جاسم

کرار جاسم در آستانه اخراج از استقلال!

جاسم كرار هافبك عراقي استقلال که چند بار با داد و بيداد به باشگاه استقلال رفته بود و حتي اعلام كرده بود تا زماني كه پولش را نگيرد تمرين نمي كند در آستانه اخراج از این باشگاه قرار دارد.

1