کشته های انفجار امروز اصفهان

جزئیات مهم انفجار خیابان چمران اصفهان

از اصفهان، دقایقی پیش انفجاری مهیب در خیابان چمران اصفهان رخ داد که باعث تخریب 3 خانه شد. علت حادثه هنوز مشخص نیست جزئیات بیشتر انفجار را در ادامه خبر به اطلاع میرسد.

1