کشته های انفولانزا تبریز

خطر شیوع انفولانزا در آذربایجان شرقی

معاون وزیر بهداشت پیش بینی کرد که شیوع انفولانزا استانهای آذربایجان شرقی و کرمانشاه را بیش از دیگر مناطق کشور تهدید می کند. بیماری آنفولانزا از کشور نپال تا حاشیه مدیترانه را در بر گرفته است و این گستره نفوذ از یک ماه پیش آغاز شده است.

1