کلاس های تابستانی ژیمناستیک

کلاس های تابستانی ژیمناستیک کودکان چینی / عکس

والدین چینی که کودکان خود را به کلاس های تابستانی ژیمناستیک می فرستند، تنها هدف سلامت جسم را برای فرزندان خود مدنظر ندارند.

1