کلاهبرداری زوج شیک پوش

کلاهبرداری زن و مرد شیک پوش در تهران با شگرد خرید اینترنتی

زن و مرد شیک پوشی که با شگرد خرید اینترنتی اقدام به کلاهبرداری از کسبه‌های پایتخت می‌کردند، توسط پلیس شناسایی و دستگیر شدند.

1