کلاهک‌های هسته‌ای

هواپیماهای ساخته شده برای حمل کلاهک‌های هسته‌ای

تقریبا گسترش بمب‌های هسته‌ای با توسعه موشک‌های هدایت‌شونده به طور موازی صورت گرفت. تلفیق موشک‌ها با کلاهک‌های هسته‌ای این توانایی را ایجاد کرد تا بمب‌های هسته‌ای اهداف با فاصله‌های دورتر را مورد هدف قرار دهند.

1