کلیپ خودسوزی

فیلم خودسوزی یک مرد + کلیپ خودسوزی

در یک اقدام عجیب یک مرد در یکی از کشورهای اروپایی در مرکز شهر اقدام به خودسوزی خود کرد، تلاش مردم جهت کمک به وی بی نتیجه ماند و در آخر با مرگ وی به اتمام رسید. فیلم و کلیپ این خودسوزی را در ادامه مطلب مشاهده کنید.

1