گلاره عباسی در امریکا

عکس های گلاره عباسی در امریکا !

گلاره عباسی برای شرکت در فستیوال فیلم آسیا پاسیفیک به همراه نرگس آبیار به آمریکا سفر کرده است .

1