گندم ژوله

عکس گندم ژوله دختر امیر مهدی ژوله

گندم ژوله که بخاطر اجراهای جنجالی پدرش در بخش استند آپ کمدی سوژه اجراهای پدر شده است این بار سر از صفحه اینستاگرامی علی اوجی در آورد و به عقیده اش در این عکس گندم کوچولوی دوست داشتنی فریاد شادی برای اجرای درخشان پدر سر داده است.

1