دسته: نقاشی و کاریکاتور
انتشار: ۲۸ خرداد ۱۳۹۵

کاریکاتور فیش حقوقی بالا برخی مدیران

کاریکاتور فیش حقوقی بالا

کاریکاتور فیش حقوقی بالا برخی مدیران

خبری مبنی بر دریافت حقوق چند ده میلیون تومانی توسط برخی مدیران ارشد بیمه مرکزی همراه با فیش حقوقی آنها منتشر شد که واکنش‌های گسترده ای به دنبال داشت.

این فیش های حقوقی نشان می داد، تنها سه مدیر ارشد بیمه مرکزی ۱۸۰ میلیون تومان حقوق می گیرند و حقوق تنها یک نفر ۸۷ میلیون تومان بود!

ارسال نظر