X بستن تبلیغات
دسته: دینی و مذهبی
انتشار: ۱۳ تیر ۱۳۹۵

حکم شرعی دیدن عکس و فیلم مبتذل

فیلم مبتذل

حکم شرعی دیدن عکس و فیلم مبتذل

خیلی غم انگیزه که می بینیم گاهی بعضی از افراد پایبند به مذهب در دام های عجیب اخلاقی از باب عکس و فیلم مبتذل و غیراخلاقی گرفتار میشوند و بعد از مدتی این کار برایشان عادت میشود بلکه نوعی اعتیاد به این مساله در آنها به وجود می آید و آسیبهایش خود این افراد و خانواده ها و اطرافیانشان را در بر میگیرد.

شاید یکی از دلایل اصلی این گرفتاری ها بی اطلاعی از احکام شرعی این مسائل است. خیلی ها فکر می کنند چون متاهلند، چون همراه همسرشان فلان فیلم را می بینند، چون به خیال خودشان برخی خواص درمانی را در این کار متصور می شوند و … چنین اجازه ای در دین به آنها داده شده در حالیکه اصلا و ابدا اینطور نیست. و هیچ بهانه ای مجوز ورود این سم های مهلک روحی به روان انسان نیست. یادمان باشد خداوند در حرام شفا قرار نداده است و لذاتی که از راه حرام به دست می آید با تلخی های شدید و گاه جبران ناپذیر همراهند.

مشاهده تصاویر مستهجن افراد غیرمسلمان، در اینترنت و… چه حکمی دارد؟

مشاهده صور قبیحه و مستهجن افراد غیرمسلمان و ناشناس، در صورتی که شهوت انگیز باشد و به قصد لذت صورت گیرد و یا موجب مفسده گردد؛ یعنی فرد را در معرض گناه قرار دهد طبق نظر همه فقها و مراجع تقلید حرام است.

در این بین، مراجعی وجود دارند که در صورت عدم شرایط فوق؛ یعنی شهوت انگیز بودن، به قصد شهوت نگاه کردن، موجب مفسده شدن هم قائل به حرمت هستند؛ یعنی به طور مطلق مشاهد تصاویر مستجهن را حرام می دانند. و بعضی از مراجع دیگر مثل حضرت آیت ا… بهجت بین مشاهده عکس و فیلم مستجهن فرق می گذارند و مشاهده فیلم مستهجن را به طور مطلق؛ یعنی چه شهوت انگیز باشد یا نباشد، مسلمان یا غیر مسلمان، آشنا یا ناشناس، موجب مفسده باشد یا نباشد) حرام می دانند.

در ذیل، توجه شما را به دو استفتا از کتاب رساله دانشجویی جلب می کنیم:

۱٫ نگاه به فیلم مبتذل – که بیشتر زنان غیرمسلمان در آن بازی می کنند- در صورتی که موجب تحریک انسان نشود چه حکمی دارد؟

جواب: همه مراجع -به جز آیات عظام تبریزی و سیستانی- : با توجه به این که دیدن این گونه فیلم ها شهوت برانگیز و مقدمه ارتکاب گناه است، نگاه به آنها حرام است.

آیت الله العظمی تبریزی: نگاه به فیلم هایی که موجب تحریک شهوت بر حرام یا ترویج فساد در جامعه باشد، جایز نیست.

آیت الله العظمی سیستانی: نگاه کردن به شهوت و خوف وقوع در حرام ، حرام است و همچنین بنابر احتیاط واجب اگر بدون شهوت و خوف وقوع در حرام باشد.

۲- در حین کار با شبکه اینترنت، گاهی در کنار برخی از مقالات، عکس های مبتذل دیده می شود که ناگزیر از دیدن آنها هستیم، راهنمایی شما چیست؟

امام، تبریزی، خامنه ای، سیستانی، فاضل و وحید: اگر به طور اتفاقی چشمتان به آن بیفتد، اشکال ندارد، ولی نگاه به آن با قصد لذت حرام است و بنابر احتیاط واجب، بدون قصد لذت و ترس افتادن به گناه، جایز نیست.

بهجت، صافی، مکارم و نوری: اگر به طور اتفاقی چشمتان به آن بیفتد، اشکال ندارد، ولی نگاه عمدی به آن (هر چند بدون قصد لذت)، جایز نیست.

عکس و فیلم مبتذل

پرسش ۵۵ . نگاه به فیلم های مبتذل که بیشتر زنان غیر مسلمان در آن بازی می کنند – در صورتی که موجب تحریک انسان نشود – چه حکمی دارد ؟

همه مراجع ( به جز تبریزی و سیستانی ) : با توجه به اینکه دیدن این گونه فیلم ها به طور معمول شهوت برانگیز است و موجب ارتکاب گناه می باشد ، نگاه به آنها حرام است .

آیة اللّه تبریزی : نگاه به فیلم هایی که موجب تحریک شهوت بر حرام یا ترویج فساد در جامعه باشد ، جایز نیست.

آیة اللّه سیستانی : اگر بدون قصد لذت و ترس افتادن به گناه نیز باشد، بنا بر احتیاط واجب نگاه به زنان جایز نیست .

عکس مبتذل غیر مسلمان

پرسش ۵۶ . نگاه کردن به عکس های عریان و برهنه زنان و مردان غیر مسلمان چه حکمی دارد ؟
آیات عظام امام ، تبریزی ، خامنه ای ، سیستانی ، فاضل و وحید : اگر با قصد لذت باشد ، حرام است و بنابر احتیاط واجب بدون  قصد لذت و ترس افتادن به حرام نیز جایز نیست .
آیات عظام بهجت ، صافی ، مکارم و نوری : نگاه به آن جایز نیست ؛ هرچند بدون قصد لذت باشد .

دفع افسد به فاسد

پرسش ۵۷ . آیا به منظور جذب جوانان و نرفتن آنان به سمت برنامه های مبتذل ماهواره ای ، جایز است کمی در پخش فیلم های رسانه های داخلی تساهل ورزید ؟
همه مراجع : خیر ، این کار جایز نیست .

عکس و فیلم آموزشی

پرسش ۵۸ . نگاه کردن به عکس های عریان موجود در کتاب های پزشکی که آموزش آن برای دانشجویان ضروری است چه حکمی دارد ؟

همه مراجع : اگر بدون قصد لذت و ترس افتادن به حرام باشد ، اشکال ندارد .

تبصره . فرض مسأله جایی است که نگاه به عکس های یاد شده جهت آموزش برای دانشجویان ضروری باشد .

پرسش ۵۹ . دیدن فیلم های آموزشی ( غیر ضروری ) یا جستجوی اینترنتی که شامل برخی صحنه های مهیج است چه حکمی دارد ؟

همه مراجع ( به جز تبریزی و سیستانی ) : نگاه به این فیلم ها و صحنه ها – که مهیج و شهوت برانگیز است – جایز نیست .

آیة اللّه تبریزی : نگاه به این فیلم ها که باعث تحریک شهوت بر حرام و یا ترویج فساد در جامعه می شود ، جایز نیست.

آیة اللّه سیستانی : نگاه به این فیلم ها و صحنه ها با قصد لذت ، حرام است و بنا بر احتیاط واجب بدون قصد لذت و ترس افتادن به گناه نیز جایز نیست .

فیلم آموزش جنسی

پرسش ۶۰ . حکم نگاه به فیلم های روش آموزش جنسی چیست ؟

همه مراجع ( به جزتبریزی و سیستانی ) : نگاه به این گونه فیلم ها که به طور معمول با نگاه شهوت برانگیز همراه است جایز نیست .
آیة اللّه تبریزی : نگاه به این گونه فیلم ها که باعث تحریک شهوت بر حرام یا ترویج فساد در جامعه می شود ، جایز نیست .
آیة اللّه سیستانی : اگر به قصد لذت و شهوت باشد ، حرام است و بدون آن نیز ، بنا بر احتیاط واجب جایز نیست.

فیلم تحریک زناشویی

پرسش ۶۱ . آیا زن و شوهر برای تحریک جنسی ، می توانند به فیلم های سکس و مبتذل نگاه کنند ؟
همه مراجع ( به جز تبریزی ) : خیر ، تحریک شهوت به وسیله فیلم های مبتذل و جنسی جایز نیست .

آیة اللّه تبریزی : نگاه به فیلم هایی که باعث تحریک شهوت بر حرام یا ترویج فساد در جامعه می شود ، جایز نیست .

پرسش۶۲ . اگر شوهر اصرار زیاد کند بر اینکه با او فیلم مبتذل نگاه کنم تکلیف چیست ؟

همه مراجع ( به جز تبریزی و سیستانی ) : اطاعت از شوهر در این زمینه واجب نیست و  نگاه به این نوع فیلم ها که به طور معمول با نگاه شهوت برانگیز همراه است ، جایز نیست .

آیة اللّه تبریزی : اطاعت از شوهر در این زمینه واجب نیست و نگاه به این گونه فیلم هایی که باعث تحریک شهوت بر حرام یا ترویج فساد در جامعه می شود ، جایز نیست .

آیة اللّه سیستانی : اطاعت از شوهر در این زمینه واجب نیست و نگاه به این نوع فیلم ها اگر با قصد لذت باشد ،حرام است و چنانچه بدون قصد لذت و ترس افتادن به حرام نیز باشد بنابر احتیاط واجب جایز نیست.

تبصره . اطاعت از شوهر جایگاه خاصی دارد و مورد یاد شده از این قبیل نیست .

نگاه متأهل به فیلم

پرسش ۶۳ . آیا در مشاهده فیلم های شهوت انگیز ، بین فرد متأهل و مجرد تفاوتی دارد ؟

همه مراجع : نگاه به فیلم های محرک  و شهوت انگیز ،جایز نیست و بین فرد مجرد و متأهل تفاوتی ندارد.

سانسور فیلم مبتذل

پرسش ۶۴ . دیدن فیلم های مبتذل به منظور سانسور کردن آن ، چه حکمی دارد ؟

آیات عظام امام ، خامنه ای ، فاضل و مکارم : اگر بدون قصد لذت و ترس افتادن به حرام باشد ، برای مأموران نظارت در مقام انجام وظیفه قانونی ، به مقدار ضرورت اشکال ندارد ؛ ولی باید از قصد لذت اجتناب کنند و واجب است افرادی که برای نظارت و بررسی گمارده می شوند از جهت فکری و روحی زیر نظر راهنمایی مسئولین باشند .

آیات عظام بهجت ،صافی و وحید : فیلم ها که همیشه با نگاه شهوت برانگیز همراه است ، جایز نیست .

آیة اللّه سیستانی : اگر با قصد لذت باشد ، حرام است و اگر بدون قصد لذت و ترس افتادن به حرام باشد ، بنابراحتیاط واجب ، نگاه کردن به آن جایز نیست .

ارضای شهوت با فیلم

پرسش ۶۵ . اگر با مشاهده فیلم های شهوت انگیز ، مقداری از شهوت انسان فروکش کند و در جلوگیری از ارتکاب حرام مؤثر باشد ، چه حکمی دارد ؟

همه مراجع : نگاه به این فیلم های شهوت برانگیز ، جایز نیست و توجیه یاد شده مجوز ارتکاب حرام دیگر نمی شود .

ارسال نظر


Esmer guzeli cok sex bir hatun olan Emma is gorusmesi yapmak icin Chadin ofisine porno gitmisti ama adamin derdi bu guzel kadini sIkmekten baska bir xvideos sey degildi Kadinla sohbet etmeye basladi ve onun cok guzel oldugunu eger porno izle kendisini memnun ederse de onu ise alacagini soyledi Adrian doyumsuz porno izle bir karisi oldugu icin cok memnundu cunku her istediginde karisi liseli porno ile seks yapabiliyordu Yine bir gun isten eve geldiginde de cok azgin bir xhamster durumdaydi ve karisinin elinden tutarak hemen yatak odasina goturdu ve onun yataga porno yatirarak guzel amini yalamaya basladi Hatun bundan cok zevk aliyordu