X بستن تبلیغات
دسته: سبک زندگی
انتشار: ۱۳ تیر ۱۳۹۶

آموزش تربیت کردن سگ

آموزش تربیت کردن سگ

آشنایی با روش های تربیتی سگ ها 

سگ های خانگی نوع خاص تربیت را لازم دارند تا در کنار انسان ها بتوانند بدون دردسر زندگی کنند، ما در این مقاله نکاتی دیدنی درمورد تربیت سگ داریم. تفاوت‭ ‬زیادی‭ ‬بین‭ ‬آموزش‭ ‬سگ‭ ‬و‭ ‬مدیریت‭ ‬رفتاری‭ ‬یک‭ ‬سگ‭ ‬وجود‭ ‬دارد. ‬با‭ ‬درک‭ ‬تفاوت‭ ‬و‭ ‬چگونگی‭ ‬عملکرد‭ ‬این‭ ‬دو‭ ‬ابزار،‭ ‬میتوان‭ ‬اطمینان‭ ‬حاصل‭ ‬کرد‭ ‬که‭ ‬یک‭ ‬سگ‭ ‬به‭ ‬خوبی‭ ‬رفتار‭ ‬خواهد‭ ‬کرد‭

 

 ‬اکثر‭ ‬مواقع‭ ‬افراد‭ ‬مدیریت‭ ‬رفتاری‭ ‬سگ‭ ‬و‭ ‬آموزش‭ ‬سگ‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬هم‭ ‬اشتباه‭ ‬میگیرند‭ ‬و‭ ‬اغلب‭ ‬با‭ ‬هم‭ ‬بهره گیری‭ ‬می‌شوند‭ ‬در‭ ‬حالی‭ ‬که‭ ‬هر‭ ‬دو‭ ‬مهم‭ ‬بوده‭ ‬و‭ ‬دو‭ ‬مبحث‭ ‬جداگانه‭ ‬می‌باشند‭.

 

آموزش‭ ‬سگ ‭ «‬Dog‭ ‬training‭»‬
آموزش‭ ‬سگ‭ ‬شامل‭ ‬یاد‭ ‬دادن‭ ‬چیزی‭ ‬به‭ ‬سگ‭ ‬می شود،‭ ‬که‭ ‬میتواند‭ ‬آموزش‌هاي‭ ‬بسیار‭ ‬ساده‭ ‬مثل‭ ‬دستورات‭ ‬ابتدایی‭ ‬و‭ ‬یا‭ ‬آموزش هاي‭ ‬سخت تر‭ ‬مثل‭ ‬مهارت‭ ‬در‭ ‬طی‭ ‬کردن‭ ‬موانع‭ ‬و‭ … ‬باشند‭. ‬مهم ترین‭ ‬بخش‭ ‬از‭ ‬آموزش‭ ‬سگ‭ ‬یادگیری‭ ‬انجام‭ ‬کار‭ ‬و‭ ‬یا‭ ‬پیشگیري‭ ‬از‭ ‬انجام‭ ‬کاری‭ ‬هست. ‬چند‭ ‬نمونه‭ ‬از‭ ‬آموزش‌هایي‭ ‬که‭ ‬سگ‭ ‬توانایی‭ ‬یادگیری‭ ‬آن ها‭ ‬را‭ ‬دارند‭ ‬عبارتند‭ ‬از‭:‬

 

دستورات‭ ‬پایه‭: ‬ آمدن،‭ ‬نشستن،‭ ‬خوابیدن،‭ ‬منتظر‭ ‬ماندن‭ ‬و‭…‬
دستورات‭ ‬بازدارنده‭: ‬ پیشگیري‭ ‬از‭ ‬پریدن،‭ ‬تنها‭ ‬ماندن‭ ‬در‭ ‬خانه،‭ ‬پیش گیری‭ ‬از‭ ‬گاز‭ ‬گرفتن‭ ‬و‭…‬
ترفندهای‭ ‬دیدنی‭: ‬ غلت‭ ‬زدن،‭ ‬دست‭ ‬دادن،‭ ‬روی‭ ‬دو‭ ‬پا‭ ‬راه‭ ‬رفتن‭ ‬و‭…‬

 

می‌توان‭ ‬گفت‭ ‬فهرست‭ ‬آموزش‌هایي‭ ‬که‭ ‬ما‭ ‬می توانیم‭ ‬به‭ ‬سگ‭ ‬یاد‭ ‬دهیم‭ ‬و‭ ‬توانایی‭ ‬انجام‭ ‬انها‭ ‬را‭ ‬دارد‭ ‬تقریبا‭ ‬بی‭ ‬پایان‭ ‬هست‭ ‬و‭ ‬سگ‭ ‬در‭ ‬هر‭ ‬سنی‭ ‬که‭ ‬باشد‭ ‬می تواند‭ ‬با‭ ‬تمرین‭ ‬کردن‭ ‬و‭ ‬تشویق‭ ‬شدن‭ ‬چیزهای‭ ‬جدیدی‭ ‬را‭ ‬بیاموزد‭.

 

مدیریت‭ ‬رفتار‭ ‬سگ
مدیریت‭ ‬کردن‭ ‬رفتار‭ ‬سگ‭ ‬به‭ ‬معنی‭ ‬این‭ ‬نیست‭ ‬که‭ ‬صاحبان‭ ‬رفتار‭ ‬خشنی‭ ‬با‭ ‬حیوان‭ ‬داشته‭ ‬و‭ ‬برای‭ ‬هر‭ ‬کار‭ ‬اشتباهی‭ ‬که‭ ‬سگ‭ ‬انجام‭ ‬می دهد‭ ‬با‭ ‬تنبیه‭ ‬و‭ ‬فریاد‭ ‬کشیدن‭ ‬از‭ ‬انجام‭ ‬آن‭ ‬عمل‭ ‬پیشگیري‭ ‬به‭ ‬عمل‭ ‬آورند‭.

 

یک‭ ‬صاحب‭ ‬برای‭ ‬مدیریت‭ ‬کردن‭ ‬رفتار‭ ‬سگ‭ ‬نباید‭ ‬تنها‭ ‬از‭ ‬لحاظ‭ ‬جسمی‭ ‬سگ‭ ‬را‭ ‬تحت‭ ‬بازرسی‭ ‬خود‭ ‬داشته‭ ‬باشد،‭ ‬بلکه‭ ‬مدیریت‭ ‬رفتاری‭ ‬همان طور‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬نامش‭ ‬مشخص‭ ‬هست‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬معنی‭ ‬می‌باشد‭ ‬که‭ ‬شما‭ ‬بتوانید‭ ‬شرایط‭ ‬محیطی‭ ‬که‭ ‬باعث‭ ‬می شود‭ ‬سگ‭ ‬رفتارهای‭ ‬ناخواسته‌اي‭ ‬از‭ ‬خود‭ ‬نشان‭ ‬دهد‭ ‬را‭ ‬شناسایی‭ ‬کرده‭ ‬و‭ ‬بازرسی‭ ‬نمایید‭.

 

به‭ ‬یاد‭ ‬داشته‭ ‬باشید‭ ‬که‭ ‬مدیریت‭ ‬رفتاری‭ ‬زمانی‭ ‬نتیجه‭ ‬بخش‭ ‬هست‭ ‬که‭ ‬شما‭ ‬در‭ ‬مقابل‭ ‬سوء‭ ‬رفتارهای‭ ‬سگ‭ ‬همه ي وقت‭ ‬رفتاری‭ ‬مناسب‭ ‬از‭ ‬خود‭ ‬نشان‭ ‬داده‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬صبر‭ ‬و‭ ‬تکرار‭ ‬تمرین هاي‭ ‬موثر،‭ ‬باعث‭ ‬بازرسی‭ ‬و‭ ‬حتی‭ ‬توقف‭ ‬آن ها‭ ‬شوید. ‬بنابراین‭ ‬تنها‭ ‬کمک‭ ‬کلیدی‭ ‬که‭ ‬شما‭ ‬می توانید‭ ‬برای‭ ‬شکستن‭ ‬عادات‭ ‬نادرست‭ ‬سگ‭ ‬خود‭ ‬انجام‭ ‬دهید،‭ ‬مدیریت‭ ‬موقعیتی‭ ‬هست‭ ‬که‭ ‬سگ‭ ‬با‭ ‬قرار‭ ‬گرفتن‭ ‬در‭ ‬آن‭ ‬رفتار‭ ‬و‭ ‬عادات‭ ‬نادرستی‭ ‬از‭ ‬خود‭ ‬نشان‭ ‬می‭ ‬دهد،‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬موقعیت‭ ‬ها‭ ‬عبارتند‭ ‬از‭:‬

 

شرایط‭ ‬محیطی: ‬قرار‭ ‬گرفتن‭ ‬در‭ ‬محیطی‭ ‬اخیر‭ ‬و‭ ‬نا‭ ‬آشنا،‭ ‬رابطه‭ ‬با‭ ‬افراد‭ ‬و‭ ‬حیوانات‭ ‬غریبه،‭ ‬صداهای‭ ‬ناگهانی‭ ‬و‭ ‬بلند،‭ ‬شرایط‭ ‬آب‭ ‬و‭ ‬هوایی‭ ‬غیر‭ ‬طبیعی‭ ‬و‭…‬

 

شرایط‭ ‬غریزی‭:‬ ورود‭ ‬افراد‭ ‬و‭ ‬حیوانات‭ ‬ناآشنا‭ ‬به‭ ‬قلمرو‭ ‬سگ،‭ ‬قرار‭ ‬گرفتن‭ ‬در‭ ‬دوران‭ ‬فحلی،‭ ‬بارداری‭ ‬و‭ ‬نگه داری‭ ‬از‭ ‬توله‭ ‬ها،‭ ‬حفر‭ ‬کردن‭ ‬برای‭ ‬مخفی‭ ‬نمودن‭ ‬غذا‭ ‬و‭…‬

 

تفاوت‭ ‬بین‭ ‬مدیریت‭ ‬رفتار‭ ‬و‭ ‬آموزش‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬هست‭ ‬که‭ ‬سگ‭ ‬نمی‌تواند‭ ‬همه ي‭ ‬چیز‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬مبحث‭ ‬مدیریت‭ ‬رفتاری‭ ‬یاد بگیرد‭ ‬چون‭ ‬مدیریت‭ ‬رفتاری‭ ‬سگ‭ ‬با‭ ‬عادات،‭ ‬خاطرات‭ ‬و‭ ‬غرایز‭ ‬ذاتی‭ ‬سگ‭ ‬رابطه‭ ‬مستقیم‭ ‬دارد‭ ‬و‭ ‬تصویر العمل‌هایي‭ ‬که‭ ‬سگ‭ ‬به‭ ‬محرک‌هاي‭ ‬محیطی‭ ‬نشان‭ ‬می دهد‭ ‬را‭ ‬مدیریت‭ ‬و‭ ‬نظارت‭ ‬می‌کند.

 

در‭ ‬آموزش‭ ‬پاسخی‭ ‬که‭ ‬سگ ها‭ ‬به‭ ‬روند‭ ‬آموزشی‭ ‬میدهند‭ ‬معمولا‭ ‬نمونه‭ ‬می‌باشد‭ ‬اما‭ ‬در‭ ‬مدیریت‭ ‬رفتاری‭ ‬پاسخ‭ ‬به‭ ‬محرک هاي‭ ‬محیطی‭ ‬در‭ ‬هر‭ ‬سگی‭ ‬حتی‭ ‬در‭ ‬یک‭ ‬سن‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬یک‭ ‬نژاد‭ ‬می تواند‭ ‬متغیر‭ ‬باشد‭.‬

 

در‭ ‬آموزش،‭ ‬عملی‭ ‬به‭ ‬سگ‭ ‬یاد‭ ‬داده‭ ‬می شود‭ ‬و‭ ‬مربی‭ ‬نیازی‭ ‬به‭ ‬شناخت‭ ‬خصوصیات‭ ‬و‭ ‬پیشینه‭ ‬رفتاری‭ ‬و‭ ‬چگونگی‭ ‬پرورش‭ ‬سگ‭ ‬ندارد‭ ‬اما‭ ‬در‭ ‬مدیریت‭ ‬رفتاری‭ ‬مربی‭ ‬حتما‭ ‬باید‭ ‬خاطر‭ ‬رفتار‭ ‬سگ‭ ‬را‭ ‬ریشه‭ ‬یابی‭ ‬نمود‭ ‬تا‭ ‬بتواند‭ ‬با‭ ‬رفع‭ ‬مرحله‭ ‬به‭ ‬مرحله‭ ‬آن‭ ‬در‭ ‬رفتار‌هاي‭ ‬غیر‭ ‬قابل‭ ‬قبول‭ ‬سگ‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬محرک‌هاي‭ ‬محیطی‭ ‬و‭ ‬غریزی‭ ‬تغیر‭ ‬ایجاد‭ ‬کند.

 

‬باید‭ ‬دقت‭ ‬داشت‭ ‬که‭ ‬سگ ها‭ ‬نمی‌توانند‭ ‬همه ي‭ ‬چیز‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬مبحث‭ ‬مدیریت‭ ‬رفتاری‭ ‬یاد بگیرند‭ ‬در‭ ‬عوض‭ ‬ما‭ ‬توانایی‭ ‬بازرسی‭ ‬همۀ‭ ‬چیز‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬محیط‭ ‬اطراف‭ ‬آن ها‭ ‬برای‭ ‬پیش گیری‭ ‬از‭ ‬رفتارهای‭ ‬خاص‭ ‬سگ ها‭ ‬داریم. ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬مثال‭ ‬ممکن‭ ‬هست‭ ‬ما‭ ‬هرگز‭ ‬برای‭ ‬غلبه‭ ‬بر‭ ‬ترس‭ ‬از‭ ‬صدای‭ ‬رعد‭ ‬و‭ ‬برق‭ ‬سگ‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬آموزش‭ ‬نداده‭ ‬باشیم‭ ‬اما‭ ‬با‭ ‬این‭ ‬حال‭ ‬میتوانیم

 

‭ ‬با‭ ‬انجام‭ ‬کارهایی‭ ‬خاص‭ ‬ترس‭ ‬سگ‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬مدیریت‭ ‬کنیم،‭ ‬مثل‭ ‬داشتن‭ ‬رفتاری‭ ‬آرامش‌بخش‭ ‬و‭ ‬یا‭ ‬ایجاد‭ ‬مکانی‭ ‬امن‭ ‬برای‭ ‬این که‭ ‬سگ‭ ‬در‭ ‬طول‭ ‬رعد‭ ‬و‭ ‬برق‭ ‬در‭ ‬آنجا‭ ‬مخفی‭ ‬شود. ‬شما‭ ‬با‭ ‬این‭ ‬عمل‭ ‬روش‭ ‬خاصی‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬سگ‭ ‬آموزش‭ ‬نمی‌دهید‭ ‬تا‭ ‬از‭ ‬رعد‭ ‬و‭ ‬برق‭ ‬نترسد‭ ‬بلکه‭ ‬واکنش‭ ‬سگ‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬صدای‭ ‬رعد‭ ‬و‭ ‬برق‭ ‬نظارت‭ ‬میکنید‭.‬

 

همکاری‭ ‬بین‭ ‬تربیت‭ ‬و‭ ‬مدیریت‭ ‬رفتار‭ ‬سگ
در‭ ‬حالی‭ ‬که‭ ‬مدیریت‭ ‬رفتار‭ ‬سگ‭ ‬و‭ ‬آموزش‭ ‬سگ‭ ‬دو‭ ‬چیز‭ ‬متفاوت‭ ‬میباشند‭ ‬اما‭ ‬انها‭ ‬متقابلا‭ ‬منحصر‭ ‬به‭ ‬فرد‭ ‬و‭ ‬کامل‭ ‬نیستند،‭ ‬مدیریت‭ ‬رفتار‭ ‬بخش‭ ‬مهمی‭ ‬از‭ ‬هر‭ ‬برنامه‭ ‬آموزشی‭ ‬سگ ها‭ ‬محسوب‭ ‬میشود. ‬بیایید‭ ‬ترس‭ ‬سگ‭ ‬از‭ ‬رعد‭ ‬و‭ ‬برق‭ ‬را‭ ‬دوباره‭ ‬مورد‭ ‬بررسی‭ ‬قرار‭ ‬دهیم. ‬ممکن‭ ‬هست‭ ‬با‭ ‬آموزش،‭ ‬از‭ ‬ترس‭ ‬بعضی‭ ‬از‭ ‬سگ ها‭ ‬از‭ ‬رعد‭ ‬و‭ ‬برق‭ ‬پیشگیری‭ ‬کرد

 

‭ ‬اما‭ ‬معمولا‭ ‬زمان‭ ‬زیادی‭ ‬طول‭ ‬میکشد‭ ‬و‭ ‬این‭ ‬کاملا‭ ‬به‭ ‬شدت‭ ‬ترس‭ ‬سگ‭ ‬بستگی‭ ‬دارد. در‭ ‬این‭ ‬میان،‭ ‬شما‭ ‬تا‭ ‬از‭ ‬میان‭ ‬رفتن‭ ‬ترس‭ ‬سگ‭ ‬نیاز‭ ‬به‭ ‬راه‭ ‬حلی‭ ‬برای‭ ‬مدیریت‭ ‬رفتار‭ ‬سگ‭ ‬خود‭ ‬در‭ ‬طول‭ ‬رعد‭ ‬و‭ ‬برق‭ ‬دارید.شما‭ ‬می توانید‭ ‬از‭ ‬ابزارهای‭ ‬گوناگونی‭ ‬مثل‭ ‬تجویز‭ ‬داروی‭ ‬آرام‭ ‬بخش‭ ‬توسط‭ ‬دامپزشک،‭ ‬رفتار‭ ‬محبت‭ ‬آمیز‭ ‬همراه‭ ‬با‭ ‬نوازش،‭ ‬قرار‭ ‬دادن‭ ‬سگ‭ ‬در‭ ‬لانه‭ ‬برای‭ ‬مدیریت‭ ‬رفتار‭ ‬سگ‭ ‬خود‭ ‬بهره گیری‭ ‬کنید

 

‭ ‬تا‭ ‬زمانی‭ ‬که‭ ‬او‭ ‬با‭ ‬طی‭ ‬روند‭ ‬آموزشی‭ ‬یادبگیرد‭ ‬که‭ ‬نباید‭ ‬از‭ ‬صدای‭ ‬رعد‭ ‬و‭ ‬برق‭ ‬بترسد. می‌توان‭ ‬گفت‭ ‬مدیریت‭ ‬رفتار‭ ‬سگ‭ ‬یک‭ ‬ابزار‭ ‬مهم‭ ‬در‭ ‬پیشگیری‭ ‬از‭ ‬رفتارهای‭ ‬ناخواسته‭ ‬سگ ها‭ ‬تا‭ ‬گذشته‭ ‬از‭ ‬زمان‭ ‬آموزش‭ ‬هست.

 

• محدود‭ ‬کردن‭ ‬توله‭ ‬برای‭ ‬یادگیری‭ ‬آموزش‭ ‬دفع
• اجتناب‭ ‬از‭ ‬ماشین‭ ‬سواری‭ ‬برای‭ ‬سگی‭ ‬که‭ ‬ترس‭ ‬از‭ ‬ماشین‭ ‬دارد
• دور‭ ‬نگه‭ ‬داشتن‭ ‬سگی‭ ‬که‭ ‬رفتار‭ ‬تهاجمی‭ ‬دارد‭ ‬از‭ ‬افراد‭ ‬غریبه‭ ‬و‭ ‬کودکان

 

• بهره گیری‭ ‬از‭ ‬قلاده‭ ‬کمری‭ ‬برای‭ ‬بهتر‭ ‬نظارت‭ ‬کردن‭ ‬سگ‭ ‬در‭ ‬زمان‭ ‬پیاده‭ ‬روی
• قرار‭ ‬دادن‭ ‬وعده‭ ‬خوراکی‭ ‬یک‭ ‬سگ‭ ‬مهاجم ‬در‭ ‬محیطی‭ ‬امن‭ ‬«به‭ ‬خاطر‭ ‬داشتن‭ ‬توله»
• در‭ ‬اختیار‭ ‬قرار‭ ‬دادن‭ ‬خوراکی هاي‭ ‬جویدنی‭ ‬برای‭ ‬سگی‭ ‬که‭ ‬لوازم‭ ‬خانه‭ ‬را‭ ‬می‌جود

 

در‭ ‬تمام‭ ‬این‭ ‬موارد،‭ ‬آموزشی‭ ‬به‭ ‬سگ‭ ‬یاد‭ ‬داده‭ ‬نمیشود‭ ‬بلکه‭ ‬فقط‭ ‬رفتارهای‭ ‬غریزی‭ ‬سگ‭ ‬مورد‭ ‬بازرسی‭ ‬قرار‭ ‬میگیرد‭.‬

 

 

نکات کلیدی تربیت سگ – فروش سگ پت دیتا

نکات کليدي تربيت سگ ، تربيت سگ ، تعليم سگ ، نکات مهم آموزش سگ … ۳- در
تمام مراحل تربیت داخل خانه از جایزه دادن و تشویق کردن غافل نشوید با جایزه دارند و …

اموزش تربیت سگ – فروش سگ پت دیتا

ايجاد رابطه دوستان با سگآموزش تربيت سگ خانم عارف : ۰۹۱۲۲۳۷۴۹۴۷ – مربي …
سگ می باشد کنترل از طریق تسلط بر حیوان و مهار و مقید کردن اعمال آن حاصل می شود …

تربیت سگی شجاع و مهاجم(سگ بگیر) « دکتر وت

۲۶ ا کتبر ۲۰۱۴ ۱- یکی از انواع آموزش که برای تربیت توله ها و آماده سازی آنها برای نگهبانی …. ۱۱-
اصول مهاجم کردن سگ مانند هر آموزشی با تشویق و تنبیه عملی می شود.

تربیت سگ – ویکیپدیا، دانشنامهٔ آزاد

تربیت سگ حقيقت ياب اقدامی است که طی آن به سگ آموزش داده شود که اقدام خاصی را …
یکی از برنامههای تربیتی این است که سگها تمرکز کردن را به خوبی یاد گیرند تا …

چگونه سگ خود را تعلیم دهیم؟ ۹ روش برای تعلیم سگ

۱۲ سپتامبر ۲۰۱۳ بایستی از فحش دادن و خشونت و تنبیه کردن در موقع تعلیم کاملا بپرهیزید … و
تولگی که هنوز موقع تربیت سگ نرسیده است به این ترتیب عمل شود سگ کاملا ….
پس از تکمیل این آموزش می توان حیوان را با آموزش های قبلی یعنی حرکت …

آموزش محل ادرار به سگ ها | لوسی پت

قبل و بعد توالت کردن با توله سگ بازی کنید و در حین حال کلمات خاصی را به زبان …
سگ شدید ، تعطیلات آخر هفته تان را به آن اختصاص دهید و کل روز را جهت تربیت و …

تربیت و اصول آموزش سگ ها بخش دوم – بیمارستان دامپزشکی درین

در هنگامی که زمان آموزش طولانی می شود بهتر است لباسی که بوی بدن شما را میدهد در
پشت در قرار دهید تا سگ گمان کند شما همچنان آنجا ایستاده اید نا از پارس کردن خودداری
 …

فیلم آموزش سگ دوبله فارسی – آپارات

► ۷:۰۸
۲۲ ãðóä. ۲۰۱۵۷ õâ
Hacked by MOHS3N راه حل تمام مشکلات صاحبان سگ ها در فیلم آموزش سگ با دوبله فارسی به مدت ۴ ساعت در قالب ۳ حلقه دی وی دی

۷ درس مهم برای تربیت سگ | Rasht Pet

۲۸ مارس ۲۰۱۳ بایستی ازفحش دادن وخشونت وتنبیه کردن درموقع تعلیم کاملا … باشد وچنانچه ازهمان
زمان شیرخوارگی وتولگی که هنوزموقع تربیت سگ نرسیده است …

Çîáðàæåííÿ äëÿ çàïèòó آموزش تربیت کردن سگ

آموزش گام به گام تربیت و نگهداری توله سگ تریر من! – پرشین پت

آموزش گام به گام تربیت و نگهداری توله سگ تریر من! This is a … _چک کردن گوشهای
سگ ، داخل گوش هاش که عفونت یا کثیفی نداشته باشه _چک کردن …

تربیت سگ و کلیدی ترین نکات و آموزش های لازم – بیتوته

تربیت سگ،آموزش تربیت سگ،تربیت سگ خانگی،چگونه سگ را تربیت
بایستی ازفحش دادن وخشونت وتنبیه کردن درموقع تعلیم کاملا بپرهیزید فقط با
حوصله و …

آموزش دستشویی کردن به سگ – پرشین پت

… این اولین باری بود که می خواستم یک سگ تربیت کنم و هیچ تجربه ای نداشتم . ….
بعد از ۵۰ روز سگ به دستشویی کردن روی روزنامه کاملا آشنا شده بود ، سر و … من بیاد
چراکه در سگ در آموزش مقید بودن به متوطه اش ، سردرگم و مردد میشه .

اصول تربیت سگ – فروش سگ

اصول تربیت سگ – خرید و فروش سگ. … بنابراین اگر سگ دریابد که با ناله کردن،
گریه کردن و یا غذا نخوردن میتواند توجه شما را جلب کند و چیزی را … نکته دیگری که
در امر تربیت بااهمیت میباشد این است که مدت هر جلسه آموزش باید در ابتدا کوتاه باشد
 …

سگ، آموزش سگ، تربيت سگ – سگ | گربه |پت شاپ پرشین پت

آموزش دست بده و بزن قدش مخصوص سگها · ◅ حمام کردن گریت دین · ◅ چه کارهایی
نباید برای سگها کرد · ◅ چه زمانی می توان گفت سگ از حالت آلفا خارج شده است؟

اموزش نگهبانی به سگ – فروش سگ

۷- اصول مهاجم کردن سگ مانند هر آموزشی با تشویق و تنبیه عملی می شود. بعد از آموزش
های اولیه بنشین , بیا و غیره , تربیت اولیه سگ برای نگهبانی با انجام آموزشهای …

آموزش دستشویی به توله سگ | باشگاه پرورش و آموزش سگ DKC

۴ سپتامبر ۲۰۱۵ آموزش دستشویی به توله سگ برای کسانی که تازه صاحب سگ شده اند و در نتیجه در امر
نگهداری سگ مبتدی هستند توالت کردن نابجا معضل … آخر هفته تان را به آن اختصاص
دهید و کل روز را جهت تربیت و تعلیم توالت رفتن صرف کنید .

سگ من – Android Apps on Google Play

 

 Îö³íêà: ۴,۵ – ۱۰۴ ãîëîñè – Áåçêîøòîâíî

۲۴ آگوست ۲۰۱۵ سگ من جهت بالا بردن آشنایی و آگاهی افراد از گونه های مختلف سگ و نگهداری آن ها تهیه
شده است که علاو بر آموزش نکات کلیدی در تربیت سگ، مقالات …

آموزش دستشویی – اطلس دام پارسیان

آموزش دستشویی. رای آموزش دسشویی کردن سگ باید صبور باشید. شما این آموزش را از
همان زمانی که توله سگ را وارد منزل می کنید باید شروع کنید. توله سگها تقریباً …

تربيت سک براي آموزش محل دستشويي – خرید سگ

تربيت سگ براي آموزش محل دستشويي و ادرار آموزش دستشويي سگ براي کساني که
تازه صاحب سگ شده اند و در نتيجه در امر نگهداري سگ مبتدي هستند توالت کردن نابه …

مطالب مشابه

ارسال نظر


Esmer guzeli cok sex bir hatun olan Emma is gorusmesi yapmak icin Chadin ofisine porno gitmisti ama adamin derdi bu guzel kadini sIkmekten baska bir xvideos sey degildi Kadinla sohbet etmeye basladi ve onun cok guzel oldugunu eger porno izle kendisini memnun ederse de onu ise alacagini soyledi Adrian doyumsuz porno izle bir karisi oldugu icin cok memnundu cunku her istediginde karisi liseli porno ile seks yapabiliyordu Yine bir gun isten eve geldiginde de cok azgin bir xhamster durumdaydi ve karisinin elinden tutarak hemen yatak odasina goturdu ve onun yataga porno yatirarak guzel amini yalamaya basladi Hatun bundan cok zevk aliyordu