دسته: عکس افراد مشهور
انتشار: ۱۹ شهریور ۱۳۹۴

عکسی سلفی سیاوش خیرابی همراه با امیر جعفری

سیاوش خیرابی عکسی سلفی همراه با امیر جعفری به اشتراک گذاشت و او را راهنما و کمک همیشگی خود دانست.

عکسی سلفی سیاوش خیرابی همراه با امیر جعفری

عکسی سلفی سیاوش خیرابی همراه با امیر جعفری

مطالب مشابه

ارسال نظر