آتش زدن قرآن

فیلم آتش زدن قرآن توسط یک پسر جوان احمق ایرانی !

متاسفانه فیلمی در شبکه های اجتماعی و تلگرام منتشر شده است که در آن یک پسر جوان ایرانی احمق اقدام به آتش زدن قرآن کریم می کنند. این فیلم باعث واکنش های زیادی از سوی کاربران شده است و بطوری که بسیاری از کاربران این اقدام را نفرت انگیز خوانده اند و این پسر را ...

1